แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมรพ.หาดสำราญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567