ติดต่อเรา

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ตั้งอยู่ที่ 98 หมู่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120

โทรศัพท์  075-208838-9 โทรสาร 075-208840