ที่ตั้งโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา

ตั้งอยู่ที่ 98 หมู่9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120

โทรศัพย์  075-208838-9 โทรสาร075-208840