ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Smart​ Energy)​สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ​ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)​

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Smart​ Energy)​สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ​ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)​

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการพัฒนาการใช้พลังงงาน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา

ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการพัฒนาการใช้พลังงงาน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา