ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Smart​ Energy)​สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ​ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)​

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Smart​ Energy)​สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ​ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)​