ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตารางเมตร)(รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)

แผนการดำเนินงาน

Post Author: hadsumran