ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    

ขอเชิญบริษัทผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ร่วมเสนอราคาในการสืบราคายาจังหวัดตรัง

ขอเชิญบริษัทผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ร่วมเสนอราคาในการสืบราคายาจังหวัดตรัง https://drive.google.com/drive/folders/14c4_YfG43oc_lZ5zoY3hC1-CfA6ZM8mz