คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผ่านการรับรอง wellness center ประเภท สถานบริการ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดบริการ : เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม 075-208839 ต่อ 147

Post Author: hadsumran