โครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567

โครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ณ ศาลาอเนกประสงค์ (สวนสน100ปี) ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง