โครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567

โครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567
โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ณ ศาลาอเนกประสงค์ (สวนสน100ปี) ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

Post Author: hadsumran