เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 รายการปรับปรุงอาคารโรงครัว วงเงินงบประมาณ 692,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 รายการปรับปรุงอาคารโรงครัว วงเงินงบประมาณ 692,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ) วงเงินงบประมาณ 1,690,000 บาท

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ) วงเงินงบประมาณ 1,690,000 บาท

โครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567

โครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ณ ศาลาอเนกประสงค์ (สวนสน100ปี) ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผ่านการรับรอง wellness center ประเภท สถานบริการ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดบริการ : เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถาม 075-208839 ต่อ 147

รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567