ประกาศ​รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ​ เพื่อสรรหาและคัดเลือก​เป็น​พนักงาน​กระทรวง​สาธารณสุข​ทั่วไป ตำแหน่ง​ เจ้าพนักงาน​ธุรการ

แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดชนิดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569 ในวงเงินงบประมาณ 1,560,000 บาท

แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดชนิดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569 ในวงเงินงบประมาณ 1,560,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569 ในวงเงินงบประมาณ 4,537,512 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569 ในวงเงินงบประมาณ 4,537,512 บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569 ในวงเงินงบประมาณ 4,537,512 บาท

การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569

การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569 ในวงเงินงบประมาณ 4,537,512 บาท การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567