รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ 2565

รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565 1.งบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 2.งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 3.งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2565 4.หมายเหตุประกอบงบ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

องคมนตรี ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง มุ่งวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลต้นแบบนวัตกรรมแห่งความพอเพียงที่มีคุณภาพเพื่อชุมชน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรใบหม่อนดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและไขมันในเลือด สร้าง Health Care Model ในชุมชน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) ที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล ให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ นายแพทย์โสภณกล่าวว่า โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลในการเป็นต้นแบบนวัตกรรมแห่งความพอเพียงที่มีคุณภาพเพื่อชุมชน เน้นส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบได้ร้อยละ 1.4 นอกจากนี้ ยังนำใบหม่อนจากสวนสมุนไพรของโรงพยาบาลมาแปรรูปเป็นชา เพื่อใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ทำให้เกิด Health Care Model ในชุมชน และยังมีการนำโคลนทะเลมาประยุกต์ใช้ในการพอกเข่า ดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ถือเป็นศาสตร์การรักษาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ