โครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567

โครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ณ ศาลาอเนกประสงค์ (สวนสน100ปี) ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารแนบ-1-7 การประเมินข้าราชการ

ประกาศ​รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ​ เพื่อสรรหาและคัดเลือก​เป็น​พนักงาน​กระทรวง​สาธารณสุข​ทั่วไป ตำแหน่ง​ เจ้าพนักงาน​ธุรการ