โรคไข้เลือดออก…ภัยจากยุงตัวร้าย

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ” มักพบบ่อยในเด็ก ” โดยเฉพาะช่วงอายุ 5 – 14 ปี เข้าฤดูฝนไข้เลือดออกระบาด ดูแลลูกหลาน ช่วยกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลายพาหะนำโรคด้วยนะจ๊ะ