แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการลาต่างๆของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน/รายวัน

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการลาต่างๆของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน/รายวัน