ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดชนิดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดชนิดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2569

ประกาศ​รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ​ เพื่อสรรหาและคัดเลือก​เป็น​พนักงาน​กระทรวง​สาธารณสุข​ทั่วไป ตำแหน่ง​ เจ้าพนักงาน​ธุรการ